Lapsen kanssa voimaantuminen

Lapsen vai vanhemman ehdoilla?

Yhdessä lapsen kanssa tehdyt kotihommat helpottavat arkea. Näitä hommia riittää. Välillä päivän kaikki yhteiset touhut ovat kotihommien hoitoa. Siinä ollaan toki yhdessä, ja niidenkin lomassa tulee monia hauskoja hetkiä. Myös lapsen mielen ja mielikuvituksen mukaan olisi kuitenkin myös hyvä tehdä asioita. Arjen pyörteessä se saattaa kuitenkin jäädä taka-alalle.

Haalin helposti erilaisia projekteja ja asetan riman korkealle. Lasten myötä tämä on järkevöittynyt jo aika paljon. Matkaa vielä kuitenkin on. Saatan keskittyä kotihommiin välillä niin, että kaikki yhteinen tekeminen pyörii omien tarpeideni ympärillä. Uskon kuitenkin, että lapselle on hyväksi saada viettää aikaa vanhemman kanssa omilla ehdoilla.

Lapsen flow:n mukaan lähteminen voi olla palkitsevaa kaikille osapuolille. Lapsen mielikuvitus on hellyyttävää ja inspiroivaakin. Aikuinen pääsee myös mielentilaan, jota työt, treenit tai itsensä kehittäminen ei tarjoa. Luovuuskin voi lisääntyä (lue lisää tästä).

Valo

Lapsella itsetunto luultavasti vahvistuu, kun aikuinen on kiinnostunut hänen keksimistään jutuista. Tällaisissa tilanteissa vaatimuksia ja sääntöjä on vähemmän kuin kotihommia yhdessä tehdessä. Näin positiivinen suhde vahvistuu helpommin.

Aiemmilla sukupolvilla oli paljon enemmän käytännön töitä kodissa, joten tällaisen huomion antaminen ei varmaan ollut itsestään selvää. Lapsen itsetunnon kehitystä ei myöskään tiedostettu nykyiseen tapaan. Toisaaltajotkut vanhemmat saattoivat olla myös herkempiä lapsilleen, kun ympärillä ei ollut kokoaikaista digihälyä ja informaatiotulvaa.

Jo nyt olen valinnut useammassa tilanteessa pysähtyä leikkimään ja olemaan lapsen kanssa, vaikka mielessä muuten olisivat tiskit ja pyykit. Loma-aikana tämä voi olla helpompaa. Toivon mukaan ajatusmalli voi jatkua myös syksyn arjen keskellä.

Vanhojayksityiskohtia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s