Henkinen energia · Perusta

Henkinen energia sulkee ympyrän ja vie perusasioiden äärelle

Aki Hintsa oli yksi merkittävä innoittajani, kun aloin suunnitella vuoden projektiani. Olen käyttänyt hänen ajatuksiaan pohjana monessa kohtaa. Hän linjasi peruskysymysten lisäksi kuusi hyvinvoinnin osa-aluetta. Olen käsitellyt niistä viisi: unen, ravinnon, aktiivisuuden, biomekaniikan (minulla kehonhuolto) ja yleisen terveyden. Viimeisen osion, henkisen energian, päätin jaoin itse useampaan osaan: parisuhde, lasten kanssa voimaantuminen, sosiaaliset suhteet, työ ja itsensä toteuttaminen, hengellisyys, elämänhallinta, koti ja tavarat. Nämä ovat mielestäni tärkeitä hyvinvoinnin komponentteja. Koen niiden vaativan useamman kuukauden aikaa. Näiden pohtiminen vie myös takaisin peruskysymysten äärelle. Mikä on minulle tärkeää?

IMG_8513.jpg

Käsittelin näistä teemoista parisuhdetta ja lasten kanssa voimaantumista viime kesänä. Nyt hahmottelin ajatuksia viimeisten teemojen ympäriltä. Monella tapaa tuntuu, että ympyrä sulkeutuu. Nämä nostavat esille ihan alkuun käsiteltyjä teemoja. Kuka olen? Mitä haluan? Hallitsenko omaa elämääni? Mikä on minulle tärkeää? Mikä saa minut voimaan hyvin? 

Muut viisi osa-aluetta ovat tavallaan lääketieteellisempiä ja fyysisempiä: uni, ravinto, liikunta… Ne liittyvät selkeämmin sairauksiin ja kehon hyvinvointiin. Toimiessaan ne mahdollistavat  satsaamisen henkisiin komponentteihin. Kun voimme hyvin fyysisesti, olemme yleensä parempia puolisoita, vanhempia, työntekijöitä, ystäviä… Toisaalta hyvä parisuhde, lapset, onnistuminen työssä myös lisää hyvinvointiamme. Vaikutus on siis molemminsuuntainen. 

Hahmottelin itselleni mindmapin omista henkisen energian komponenteista. Yllätyksekseni huomasin, että siitä löytyi monia vastauksia alussa käsiteltyihin peruskysymyksiin.

img_8498

Kuka minä olen?

Moni asia, joka tukee tai lisää henkistä energiaani, on hyvin lähellä perusidentiteettejäni. Lapset antavat paljon ja yhdeksi vahvimmaksi identiteetiksi koenkin äitiyden. Olen myös vaimo. Parisuhde on turvallisen ja sykähdyttävän arjen kulmakivi. Ensimmäisen kuukauden vastauksiin en ollut kirjoittanut identiteettiä ystävä. Nyt tajusin, kuinka tärkeä sekin on. Usko ja kristilliset perusarvot ovat myös perustavanlaatuinen osa minua. Ideointi ja projektien työstäminen nousi esille. Ammatillinen identiteettini on lääkäri. Sukulaiset komponentti toi myös esille kaksi identiteettiä, joita en ennen tätä vuotta ole kovin selkeästi tiedostanut: Olen sisko ja tytär yksille elämäni tärkeimmistä ihmisistä. 

Mitä haluan?

Mindmapista löytyi myös monia selkeitä asioita, joita haluat. Lapsilleni haluan antaa hyvät eväät elämään ja olla hyvä äiti. Se antaa merkitystä ja perspektiiviä elämään. Parisuhteemme toivon olevan lämmin, intiimi ja toinen toistamme rohkaiseva. Työn kautta saan älyllisiä haasteita ja kokemuksen merkityksestä. Sukulaisten ja ystävien kanssa yhteys ja toistemme rohkaisu tuntuvat tärkeiltä. Haluan kokeilla uutta ideoiden ja projektien kautta. Kotimme toivon mahdollistavan toimivan arjen. Usko taas antaa elämälle suuntaa ja turvallisen perustan. Mindfullnessin kautta harjoitan elämän taitoja ja pyrin yksinkertaisuuteen. Estetiikka on myös yksi tavoite, joka antaa tyydytystä ja kokemuksen, että elämässä on asiat hyvin.

img_8504 

Hallitsenko omaa elämääni?

Myös tähän kysymykseen löytyi yllättävästikin useampi ajatus. Elämänhallinta oli ihan itsessään yksi henkisen energian komponentti. On voimaannuttavaa kokea, että asiat toimivat, kuten ajattelee. Kokemus hallitsemattomista vaatimuksista elämässä stressaa. Muun muassa lapset tuovat paljon ennakoimattomuutta, jota ei täysin pysty hallitsemaan. Suunnittelevana ihmisenä stressaan siitä helposti, mikä vaikuttaa selvästi henkiseen energiaani. Haluan kehittyä edelleen tasapainoisemmaksi tämän kanssa.

Yhdeksi osaksi kirjasin myös Elämän kulku. Aiemmin olen ajatellut, että ohjaan elämää paljon valinnoillani. Viimeisen puolen vuoden aikana olen kuitenkin enemmän alkanut huomata, miten monet asiat tuntuvat olevan edeltä määriteltyjä (ympäristön ja oman persoonani summana) ja paras tulos tulee seuraamalla tätä “flow”.ta. Tavallaan koen, että ohjaan elämääni vähemmän, kuin joskus ajattelin. En stressaa asioista ihan yhtä paljon, kun luotan, että flow vie hyvään suuntaan. Tämä on tietysti vähän eri asia kuin arjen hallinnan tunne. Se liittyy mielestäni kuitenkin mielenkiintoisella tavalla kokemukseen suurempien linjojen elämähallinnasta. 

img_8508

Jos haluat tehdä oman mindmapin kirjoita keskelle “Henkinen energia” ja anna flow.n viedä. 

Henkinen energia -kuukaudet eivät tule olemaan yhtä strukturoituja kuin aikaisemmat. Näitä ei mielestäni testata ja paranneta ihan yhtä suoraviivaisesti kuin muita osa-alueita. Keskeisimmäksi koen asioiden pohtimisen ja hahmottamisen. Jotain kokeiluja näidenkin puitteissa on kuitenkin vielä tulossa. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s