Henkinen energia

Hengellisyys osana henkistä energiaa

Henkisyys ja hengellisyys ovat monille osa henkistä hyvinvointia. Toisille se ulottuvuus taas tuntuu kovin vieraalta. Itselleni usko ja kristillinen arvopohja on ollut elämän läpi kulkeva voimavara. Viimeisen puolen vuoden aikana olen myös kokeillut mindfullnessia. Joidenkin mielestä nämä kaksi ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Itselläni on toisenlainen kokemus, minkä takia tuntuu tärkeältä kirjoittaa aiheesta. 

Olen kirjoittanut uskosta ja mindfullnessista omat tekstit. Kirjoitan omista lähtökohdistani ja kokemuksistani. Ne, joille nämä aiheet tuntuvat vierailta tai vaikeilta, voivat sivuuttaa nämä. Heitäkin varmasti on. Jokaisella on oma sisäinen matkansa, joka etenee eri tavoin. 

img_6034

Uskon ja mindfullnessin lisäksi kirjasin henkiset voimavarat mindmapille “Elämän kulku” – ulottuvuuden. Se tavallaan yhdistää nuo kaksi ensimmäistä elementtiä. Luottamus Jumalaan ja avoin suhtautuminen tapahtumiin säästää energiaa, kun asioita ei jää vatvomaan. Se on tuntunut merkittävältä kehitykseltä omassa ajattelussa. En osaa soveltaa sitä todellakaan aina käytännössä. Se on kuitenkin tuntunut toimivalta siinä määrin, kuin se on onnistunut.

Nämä kolme osa-aluetta antavat minun elämän filosofialle suunnan, joka tuntuu toimivalta. Niitä tukevat mukavat ja merkitykselliset asiat, kuten parisuhde, lapset, työ, koti… Samalla nämä myös antavat voimavaroja ja säästävät energiaa juuri edellä mainituille tärkeimmille asioilla.

img_5995

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s