Henkinen energia

Sukulaiset – tukea ja pettymyksiä

Suhteet sisaruksiin ja sukulaisiin ovat usein elämän pisimpiä. Lasten saaminen tuo näihin usein uutta dynamiikkaa. Etäiset suhteet saattavat lähentyä. Uusi elämäntilanne yhdistää. Sukulaisten tärkeys voi konkretisoitua. Kun tein omaa henkisten voimavarojen mindmappia tajusin, että sukulaiset ovat ehkä tärkeämpiä kuin olen osannut ajatella. Toisaalta odotukset voivat uudessa elämäntilanteessa kasvaa ja pettymykset lisääntyä. Usein toiveita ei sanota ääneen. Silloin kun ne sanotaan, voi edessä olla silti pettymyksiä. Olisiko yhdenlaisena ratkaisuna toiveiden osittaisen toteutumisen hyväksyminen.  

Sukulaiset voivat olla tärkeä osa elämää. Välit voivat olla myös etäiset. Minulla ei ole ollut kovin vahvaa sidettä ydinperhettä kaukaisempiin sukulaisiin. Asuimme kaukana, eikä minulla ollut samanikäisiä serkkuja. Tutustuminen mieheni sukuun oli uusi kokemus. Siellä synttäreitä oli vietetty sukulaisten kanssa ja serkut olivat hyviä ystäviä. Maantieteellisestikin sukulaiset asuivat lähempänä toisiaan. Tämä on tehnyt vaikutuksen. 

IMG_0694

Sisarussuhteita on myös monenlaisia. Usein ne kuitenkin lähentyvät aikuisiällä, ja niiden merkitys kasvaa. Omat neljä vanhempaa sisarusta ovat minua yli kuusi vuotta vanhempia. Olen ollut pitkään selvästi muita nuorempi. Kaksikymppisenä alkoivat välit muuttua tasavertaisemmiksi. Lasten saaminen vaikutti suhteisiin myös lähentävästi. Uudessa elämänvaiheessa saman kokeneiden sisarusten tuki oli tärkeää. 

Me asumme eri paikkakunnilla, mutta koen kuitenkin nämä suhteet tärkeiksi. Tapaamme useamman kerran vuodessa eri yhteyksissä. Lisäksi sosiaalisen median väylät ovat tärkeitä yhteyden ylläpidossa. Viime vuosina olen tajunnut myös, miten sama perhetausta vaikuttaa moneen ja yhdistää. Toki sisaruksissa on paljon erojakin, mutta itse olen ainakin saanut ymmärrystä itseeni ja toimintapoihini sisarusteni avulla. 

IMG_6047

Myös suhde omiin vanhempiin muuttuu usein lapsen saannin myötä. Lapsenlapset ovat usein vanhemmille tärkeä osa elämää ja yhteydenpito lisääntyy usein itsestään. Toki tässäkin on eroja riippuen, onko lapsi ensimmäinen vai kymmenes. Myös maantieteellä on merkitystä. Lähellä asuvista isovanhemmista tulee yleensä tärkeä sosiaalisen tukiverkoston osa ja yhteydenpitokin on helpompaa.

Viime aikoina olen kuullut useammalta suunnalta sukulaisiin liittyvien odotusten ja todellisuuden tuottamia pettymyksiä. Yhteyttä ja apua kaivattaisiin. Toisaalta ne toteutuvat usein vähän eri tavalla, kuin olisi toivottu ja saattavat jopa kuormittaakin. Isovanhemmatkin saattavat olla epävarmoja, onko yhteys toivottua ja tungettelevaa. 

IMG_6096.jpg

Itsekin olen pohtinut näitä teemoja nyt henkisen energian kuukautena. Asiaa tarkemmin ajatellessa tuntuu, että suhteet vanhempiini, sisaruksiini ja miehen sukulaisiin ovat tärkeämmät, kuin olen tietoisesti ajatellut. Ihmissuhteita ja tukiverkkoja ei kuitenkaan synny itsestään, joten jo olemassa olevia kannattaa pitää arvokkaina. Joskus aikaisemmin yhteydenpito on tuntunut enemmän velvollisuudelta. Näitä pohtiessani positiivinen halu yhteyteen on kuitenkin vahvistunut myös uudella tavalla. Motivaation kerryttäminen ennen toimintaa on tässäkin yhteydessä siis järkevää.

Mieleeni tuli myös parisuhteeseen saamani ohje: “Älä oleta, että toinen osaa lukea ajatuksia, vaan sano ne ääneen.” Tartuinkin tähän ajatukseen ja sanoin joitain asioita ääneen. Vastaus olikin yllättävän positiivinen. Kun toiset saa tietää, mikä on toivottua, on heidänkin helpompi suhtautua. 

IMG_6061

Minun tehtäväni ei mielestäni lopu kuitenkaan siihen. Tässä tullaan yhteen tärkeään oivallukseeni. Kun olen sanonut toiveeni, ei minun pidä kuitenkaan olettaa, että ne toteutuvat täydellisesti. Ajatukset ja tulkinnat tilanteesta eivät yleensä kohtaa täydellisesti, joten harvoin toiveet toteutuvat täysin ajattelemallani tavalla.  Jo pieni muutos on positiivista. Se osoittaa, että sanoillani on merkitystä, vaikka toisilla ei ole mahdollisuutta järjestää koko toivetta. Toiveen toteutuminen osittainkin, olisi jo hienoa.

Tähänkin liittynee hankalat ihmissuhteet tekstissä käsittelemäni suomalainen rehellisyys. Kun sanomme toiveen ääneen, oletamme että siihen vastataan hyvin. Petymme helposti, jos siihen ei vastatakaan meidän olettamammalle tavalla. Koemme ehkä, ettei meidän ajatuksilla ole merkitystä tai jopa, että ylitsemme kävellään, vaikka toiset olisivat järjestäneet omaa elämäänsä toiveemme mukaan. Voisiko tähän saada armollisuutta toisia kohtaan ja uskaltaa silti sanoa toiveita ääneen? Ehkä. Haluan ainakin itse kokeilla.

IMG_6056

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s