Visio

Toiveena on inspiroida muitakin lapsiperheitä hyvinvoinnin pohtimisessa. Pienilläkin muutoksilla voi jaksaminen ja kokonaisvaltainen terveys parantua. Lapsiperheissä tämä voisi olla erityisen arvokasta. Toivon, että positiivinen lähestyminen hyvinvointiin ja terveyteen lisääntyy.

Version 2

Arvot

Erilaisuus ja armollisuus ovat tärkeitä. Lähestyn aiheita omista lähtökohdistani, mutta toivon voivani inspiroida myös eri tavoin ajattelevia. Harvoista asioista on yhtä oikeaa tapaa ajatella. Yritän olla myös rehellinen arjen realiteeteista.

Erilaisuus

Strategia

Kirjoitan meidän oikeassa elämässä toteutetuista hyvinvointikokeiluista. Niitä pääsee seuraamaan samaan aikaan, kun ne ovat käynnissä. Toivon mukaan innostus ja ajatukset tarttuvat.

Kirjoitan jokaisesta aiheesta kuukauden. Kuukausi alkaa seurantajaksolla nykytilanteen kartoittamiseksi. Tarkoituksena on sen perusteella tehdä pieniä muutoksia, joita voisi jatkaa pidempäänkin. Kaikkeen liitän omaa pohdintaa aiheesta, joka perustuu koulutukseeni, esikuvieni ajatuksiin ja omiin oivalluksiin. Aiheiden järjestyksen olen valikoinut vuoden kierron ja ajankohtaisten tarpeidemme mukaan.

Strategia